Wat is de ONB2scan?

De ONB2scan is een laagdrempelige toets op 5 operationele aandachtsvelden die elk invloed hebben op de klantgerichtheid van een organisatie. De meeste organisaties zullen deze aandachtsvelden herkennen vanuit hun eigen werkproces.

Maar de ONB2scan richt zich ook op de onderlinge samenhang van deze 5 aandachtsvelden. Want vooral die samenhang bepaalt of de klantgerichtheid structureel of incidenteel kan zijn. En dat maakt het verschil tussen alle klanten tevreden in plaats van enkele, dagelijks in plaats van soms.

De ONB2scan maakt duidelijk met welke aanpassingen het geheel nog effectiever zou kunnen functioneren.