Uitvoering & kosten

Doel: snel en helder in kaart brengen hoe de 5 aandachtsvelden ingevuld zijn binnen uw organisatie en hoe effectief hun operationele interactie is.

Werkwijze: interviews (open vragen) met Directie of Bestuur, of met daartoe aangewezen medewerkers. Gemiddelde duur van elk interview: 90 minuten.

Tijdens de interviews komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Doelstelling & structuur organisatie;
  • Begeleiding medewerkers c.q. externe procespartners;
  • Wat bepaalt de zorg & nazorg die uw klanten (c.q. cliënten) ervaren;
  • Alle aspecten van uw interne communicatie.

Voor de ONB2scan worden vier interviews afgenomen, alle binnen één werkdag.

Doorlooptijd ONB2scan: slechts 5 werkdagen. Hiervan 2½ dag bij u op locatie: 1 dag voor de onmisbare inventarisatiefase, 1 dag voor het afnemen van de vier interviews en een ½ dag voor de presentatie van de conclusies & aanbevelingen.

Kosten: een vaste prijs. Dus: helder en geen verrassingen achteraf. Voor deze 5 werkdagen betaalt u € 3.000,- (excl. BTW), waarvan 70% te voldoen bij opdracht en 30% vóór de eindpresentatie. Reis- en verblijfskosten uitsluitend van toepassing (na overleg) vanaf een reisafstand > 150 km tot uw locatie.

De ONB2scan zal altijd waarde toevoegen aan uw bedrijfsvoering. Ook wanneer u reeds heel veel goed doet.